Najmä:

-   vznik manželstva, vzťahy medzi manželmi,
    zrušenie manželstva rozvodom
-   práva a povinnosti rodičov a detí
-   spory o určenie otcovstva
-   otázky osvojenia dieťaťa
-   vyživovacia povinnosť voči deťom, medzi manželmi
JUDr. Ľubomír Kišac
advokátska kancelária
§
Kontakt:
mobil:        0905751474

Kancelária:
Ul. Škultétyho 1597/7
955 01 Topoľčany

Created by
Mail:
lubo.kisac@gmail.com
Rodinné právo
OBLASŤ PONÚKANÝCH SLUŽIEB A PORADENSTVA
Obchodné právo
Občianske právo
Rodinné právo
Vyhotovenie zmlúv
Vymáhanie pohľadávok
Vypracovanie návrhov a podaní na súd a iné orgány
Zastupovanie na súde a iných orgánoch