Vitajte na stránke advokátskej kancelárie JUDr. Ľubomíra Kišaca, advokáta zapísaného v zozname advokátov  Slovenskej advokátskej komory. Široký právny servis ponúkam právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, obciam ako aj klientom, ktorých záujmy vyžadujú ochranu vo veciach osobných alebo majetkových, vznikajúcich zo situácii v bežnom živote. V praxi kladiem dôraz na osobný prístup ku klientom, diskrétnosť a efektívne riešenie problémov prostredníctvom dôkladnej znalosti právnych predpisov, judikatúry súdov a dlhoročných skúseností z praxe. Orientujem sa najmä na Občianske právo, Rodinné právo, vyhotovenie všetkých typov zmlúv a vymáhanie pohľadávok. Tiež sa venujem vypracovaniu návrhov a podaní na súd a iné orgány a zastupovaniu na súde
a iných orgánoch. Klientom dokážem zabezpečiť urýchlený zápis do katastra nehnuteľností, autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľností, vypracovanie znaleckých posudov a právnych analýz, mediačné konanie, komplexné poradenstvo v oblasti obchodnych spoločností vrátene úkonov súvisiacich s ich založením, zmenami prípadne zánikom, správu pohľadávok a ďalšie úkony.
JUDr. Ľubomír Kišac
advokátska kancelária
§
Kontakt:
mobil:        0905751474

Kancelária:
Ul. Škultétyho 1597/7
955 01 Topoľčany

Created by
Mail:
lubo.kisac@gmail.com
OBLASŤ PONÚKANÝCH SLUŽIEB A PORADENSTVA
Obchodné právo
Občianske právo
Rodinné právo
Vyhotovenie zmlúv
Vymáhanie pohľadávok
Vypracovanie návrhov a podaní na súd a iné orgány
Zastupovanie na súde a iných orgánoch
Ponúkam právne služby a poradenstvo právnickým osobám, občanom a obciam.